Podmiotem uprawnionym i odpowiedzialnym we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego na stronie www.pufomania.pl zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem, a także sprzedaży prowadzonej na odległość jest firma

SIT-SIT SP. Z o.o. ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, NIP 576-155-98-12, REGON 16032237200000, KRS 0000353488, e-mail biuro@sit-sit.eu, nr telefonu kontaktowego:

+48 34 351 16 80 (opłata za połączenie wg cennika właściwego operatora), konto bankowe mBank: mBank: 37 1140 1788 0000 3338 3700 1008, zwana w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

Niniejszy regulamin normuje wszelkie kwestie związane ze sprzedażą na odległość dokonywaną w sklepie internetowym www.pufomania.pl, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz. 827).

Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Strona internetowa www.pufomania.pl i jej zawartość stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

Oferowanym produktem na stronie Sprzedawcy są, pufy oraz akcesoria do mebli.

Pufy z łatwością dopasują się do każdego domowego wnętrza jak i charakteru właściciela.

Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad i od podstaw stworzone przez Naszą firmę oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej właściwymi przepisami.

Całkowita wartość zamówienia przedstawiana jest na stronie Sprzedawcy, po dokonaniu przez Klienta wyboru opcji i formy płatności.

Ostateczna cena jest ceną produktu podaną na stronie Sprzedawcy przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

Niepowtarzalność, wysoka jakość używanych materiałów i staranność wykonania, wyjątkowa wygoda odpoczynku, różnorodność wzorów i wykończeń – to cechy Naszej firmy.

Płatność przelewem zwykłym na nr rachunku Sprzedawcy

Płatność przelewem online poprzez Dotpay

Za pobraniem: za złożone zamówienie zapłacisz gotówką listonoszowi lub kuierowi,

który doręczy paczkę

Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź otrzymanie potwierdzenia zaakceptowanej płatności z serwisu.

Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny po złożeniu zamówienia.

W przypadku nie wystosowania przez Klienta żądania wystawienia Faktury VAT Sprzedawca wystawi paragon fiskalny. Faktura oraz paragon zostaje wysłana wraz z paczką

Czas realizacji zamówień wynosi 5 dni roboczych. Do tego nalezy dodatkowo doliczyć czas dostawy kuriera ok 48 godzin. Podanie niekompletnego, bądź błędnego adresu wysyłki może opóźnić bądź uniemożliwić realizację zamówienia, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Ceny kosztów wysyłki widoczne są w formularzu zamówienia, po wyborze sposobu wysyłki towaru.

Po otrzymaniu przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera lub pracownika Sprzedawcy.

Sprzedawca udziela gwarancji na swoje produkty na okres 24 miesięcy. Okres liczony jest od daty zakupu. Data znajduje się na paragonie fiskalnym lub fakturze zakupu.

W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: www.pufomania.pl

Złożenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres Sprzedawcy, lub za pośrednictwem adresu e-mail:

biuro@sit-sit.eu

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisko uwzględniające, bądź nieuwzględniające reklamację.

Klient powinien odesłać reklamowany towar przesyłką pocztową lub firmą kurierską na adres:

Sit-Sit

Ul. Wojska Polskiego 40

46-380 Dobrodzień

Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji oraz informację o numerze rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota zakupu, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Klient na Swój koszt odsyła reklamowaną pufę.

Sprzedawca, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, wolny od wad lub inny jeżeli dany produkt został wycofany z oferty na obustronnie uzgodnionych warunkach. Jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

Ubijanie się i tracenie objętości granulatu jest procesem naturalnym i nie podlega gwarancji.

Reklamacje rozpatrywane i załatwiane są w terminie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy reklamowanego produktu. W przypadku stwierdzenia, iż wada jest nieusuwalna Sprzedawca zobowiązuje się do wymianu towaru.

Wszystkie przeróbki i próby naprawy mebla we własnym zakresie powodują utratę gwarancji.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

Formularz reklamacyjny do pobrania w PDF

Pufy zostały stworzone jako meble do relaksu, wypoczynku i zabawy. Pufy nie

powinny być wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie produkty są gotowe do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu.

Maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać 130 kg

Skakanie, rozciąganie lub gwałtowne siadanie nie jest wskazane i może prowadzić do uszkodzenia mebla.

Produkty powinny być używane wewnątrz pomieszczenia.

Należy chronić mebel przed nadmierną wilgocią i nasłonecznieniem, jak również przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.

Do czyszczenia i pielęgnacji produktów dostępnych na stronie www.pufomania.pl Sprzedawca rekomenduje specjalistyczne preparaty marki Comodo. Użycie tych preparatów tylko zgodnie z instrukcją umieszczona na opakowaniu.

Ubijanie się granulatu jest zjawiskiem naturalnym, istnieje możliwość dokupienia i samodzielnego dopełnienia granulatu.

Zabrania się korzystania bez opieki dzieciom do lat 3.

Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).

Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za

zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: Sit-Sit sp.z o.o Ul Wojska Polskiego 41, 46-380 Dobrodzień

Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone

opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem

płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz/rzeczy, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać lub przekazać Sprzedającemu niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,

jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania

z nie w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Składając Zamówienie Klient wyraża, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w

koszyku, zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sit-Sit sp. Z o.o

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu

rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych wchodzącą w życie z dniem 25 maja 2018 r. poniżej przekazujemy Państwu najważniejsze informacje wiążące się z przedmiotową zmianą i dotyczące Państwa danych osobowych. Zmiana spowodowana jest wejściem w życie tzw. RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Sit- Sit z siedzibą w Dobrodzieniu jako przedsiębiorca działający na terytorium Unii Europejskiej - obligatoryjnie podlega RODO.

RODO stosuje się do przetwarzania danych osobowych. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumieć należy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie  jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, opracowywanie czy udostępnianie danych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2018 roku

Regulamin Sklepu może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie

internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego

sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.